Mákináng Makináng

Mákináng Makináng

  • $8.00
Tax included.


Galing pa pala sa nanay ng nanay ni Nanay ang mákináng makináng. Mamanahin ko rin kaya ito mula sa kaniya pagdating ng panahon?

My mom's mother came from a maid. Can I also get it from her when the time comes?

This book is published in Filipino.