Ang Ambisyosong Istetoskop

Adarna House

  • $12.00
    Unit price per 
Tax included.

Only 2 left!

It is Istet’s dream to be known around the world. He will attain this with the help of an excellent doctor from Europe. But contrary to his wishes, a brown-skinned foreigner bought him and brought him to the Philippines. Would Istet’s dream of becoming famous ever come true?

Pangarap ni Istet na sumikat sa buong daigdig. Tutuparin niya ito sa tulong ng isang mahusay na doktor mula Europa. Ngunit di tulad ng kaniyang nais, isang dayuhang kayumanggi ang bumili at nagdala sa kaniya sa Filipinas. Matupad kaya ni Istet ang kaniyang ambisyong maging tanyag?

This book is published with English translations beneath Filipino text.