Bru-ha-ha-ha-ha-ha… Bru-hi-hi-hi-hi-hi…

Adarna House

  • $8.00
    Unit price per 
Tax included.

Only 0 left!

Should one judge a person based on their physical appearance? Learn about the sad life of an old lady and how she was accepted by our young protagonist in this story of laughter and understanding.

Dapat bang husgahan ang tao batay sa kaniyang panlabas na anyo? Alamin ang malungkot na buhay ng isang matandang babae at kung paano siya tinanggap ng ating batang bida sa kuwentong puno ng tawanan at pag-unawa.

This book is published with English translations beneath Filipino text.