Luis and the Enchanted Creatures

Adarna House

  • $8.00
    Unit price per 
Tax included.

Only 0 left!

The strange adventure of the boy Luis with the kapre, tikbalang, and other seemingly terrible creatures will surely put fears to rest. In fact, the creatures even become funny and lovable.

Siguradong mapapawi ang takot dito sa kakaibang karanasan ni Luis sa kapre, tikbalang, at iba pang parang teribleng mga nilalang. Sa katunayan, parang naging katawa-tawa at mapamamahal pa ang mga nilalang.

This book is published in English with Filipino translations at the back.