Ang Halimaw ng mga Kulay (coloring book)

Adarna House

  • $12.00
    Unit price per 
Tax included.

Only 0 left!

By illustrating such common emotions as happiness, sadness, anger, fear, and calm, this sensitive book gently encourages young children to open up with parents, teachers, and daycare providers.

Sa paglalarawan ng karaniwang mga damdamin tulad ng saya, lungkot, galit, takot, at payapa, marahang hinihikayat ng mapag-unawang librong ito ang mga bata na ibahagi sa mga magulang at guro nila ang kanilang mga nararamdaman.

This book is published in Filipino.