Ang Mahiyaing Manok

Adarna House

  • $9.00
    Unit price per 
Tax included.

Only 2 left!

Onyok is a young rooster who cannot crow as good and as loud as the others, so he spends most of his time sulking. How can a shy rooster prove his worth?

Sa lahat ng mga manok ni Mang Oca, itong si Onyok ang mukmok nang mukmok. Paano’y hindi niya magawang tumilaok tulad ng ibang mga kapuwa manok. Paanong palalakasin ang loob ng isang mahiyaing manok?

This book is published with English translations beneath Filipino text.