Ang Pambihirang Buhok ni Lola

Adarna House

  • $9.00
    Unit price per 
Tax included.

Only 3 left!

A violent storm threatens an old town, and an old grandmother attempts to save everybody. How will she do this? This folktale is not so much about Lola's extraordinary hair as it is about the Filipina/s extraordinary strength of character.

Isang malakas na bagyo ang nagbabanta sa isang matandang bayan, at isang lola ang sumubok na iligtas ang lahat. Paano niya ito gagawin? Ang kuwentong bayang ito ay hindi basta tungkol sa napakahabang buhok ni Lola, mas nakatuon ito sa kakaibang kabutihan at lakas ng mga Filipina.

This book is published with English translations beneath Filipino text.