Masaya Ako!

Adarna House

  • $11.00
    Unit price per 
Tax included.

Only 0 left!

What are you feeling? This board book introduces the different feelings by naming them and showing colorful and funny illustrations of facial expressions.

Ano ang nararamdaman mo? Ipinapakilala ng board book na ito ang iba’t ibang damdamin sa kanilang pangalan at nagpapakita ng makukulay at nakatutuwang paglalarawan ng pagpapahiwatig ng mukha.

This book is published in Filipino and English.