Naging Pintor si Tominaman sa Rogong

Naging Pintor si Tominaman sa Rogong

Adarna House

  • $9.00
    Unit price per 
Tax included.

Only 2 left!

This magical tale is inspired by the Maranaw mythical land of Bembaran. Datu Tominaman sa Rogong realizes that there is something missing in his life: color. In his search for color, he also discovers the art of painting.

Ang mahiwagang kuwentong ito ay halaw sa maalamat na lupain ng Bembaran. Napagtanto ni Datu Tominaman sa Rogong na mayroong kulang sa kaniyang buhay at ito ay ang kulay. Sa kaniyang paghahanap sa kulay, natuklasan niya ang sining ng pagpipinta.

Hindi lamang ipinagmamalaki ng kahanga-hangang kuwentong ito ang likas na pagiging malikhain ng mga Maranaw, ngunit ipinapaliwanag din nito ang pinagmulan ng pagpipinta sa Filipinas. Itinuturo rin ng aklat sa mga batang mambabasa ang paggamit ng mga tala sa dulo.

This book is published in Filipino.