Noong Unang Panahon

Adarna House

  • $8.00
    Unit price per 
Tax included.

Only 0 left!

How was the world created? Where did man come from? Read three legends, from the Samal, Ifugaw, and Tagalog and Visayan, that explain the origins of the world and mankind.

Paano nilikha ang mundo? Saan nanggaling ang tao? Basahin ang tatlong Content_alamat, mula sa mga Samal, Ifugaw, at Tagalog at Bisaya, na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng daigdig at ng tao.

This book is published with English translations beneath Filipino text.