Sampung mga Daliri

Sampung mga Daliri

  • $7.00
Tax included.


With this board book, kids can sing along to Sampung mga Daliri, the folk song about counting and parts of the body.

Sa board book na ito, makakanta ng mga bata ang Sampung mga Daliri, isang awiting bayan tungkol sa pagbibilang at sa bahagi ng mga katawan.

This book is published in Filipino.