Si Mariang Alimango

Adarna House

  • $12.00
    Unit price per 
Tax included.

Only 2 left!

The Cinderella story is a favorite among Filipino children. In this local version, Mariang Alimango is the beautiful and good orphan saved by a crab.

Ang kuwento ni Cinderella ay paborito ng maraming batang Filipino. Sa lokal na bersiyong ito, si Mariang Alimango ang maganda at mabait na ulilang sinagip ng isang alimango.

This book is published with English translations beneath Filipino text.