The Cat Painter

Adarna House

  • $12.00
    Unit price per 
Tax included.

Only 1 left!

Cats come in three colors: black, white, and yellow—this is what Miral, chief cat painter, teaches all his students. All is well until Rajal, a playful painter, comes along. Find out why, since then, cats have never been the same.

Tatlo lamang ang kulay ng mga pusa: itim, puti, at dilaw—ito ang turo ni Miral, ang pinunong pintor ng mga puso, sa lahat ng kaniyang mga estudyante. Mabuti ang lahat hanggang dumating si Rajal, isang mapaglarong pintor. Alamin kung bakit, simula noon, ay naging iba na ang mga pusa.

This book is published in English with Filipino translations at the back.